Zarząd Koła zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca zawodów wędkarskich w 2019r
Informacje o zawodach lub ewentualnych zmianach zostanie podana na stronie Koła z odpowiednim wyprzedzeniem.

Warunki Zezwoleń na Amatorski Połów Ryb, wysokość składek i ulg oraz Zasady Wędkowania w wodach Okręgu Mazowieckiego PZW w 2019 roku przedstawione są na stronie Okręgu, zapraszam pod podanym linkiem szczegółowe informacje:

 

składki w 2019 roku