TERMINARZ ZAWODÓW WĘDKARSKICH ROZGRYWANYCH w KOLE NR 117 „WĘDKARZ” w 2018 roku

 

   1. Podlodowe Mistrzostwa Koła Jez. Zdworskie 10 marzec             
   2. Podlodowe Ostatki Jez. Ciechomickie

18 marzec         

Zawody odwołane ze względu na brak bezpiecznej pokrywy lodowej

   3. Spinningowy Puchar Skrwy Rzeka Skrwa   25 marzec
   4. Rozpoczęcie Sezonu Spławikowego Rzeka Skrwa prawa 8 kwiecień
   5. Spinningowe Mistrzostwa Koła  Rzeka Wisła / Jez. Skoki   12-13 maj
   6. Spławikowe Mistrzostwa Koła Jez. Białobrzegi   19-20 maj
   7. Festyn Rodzinny   Jez. Piechota 9-10 czerwiec
   8. Spinningowy Puchar Kapitana Jez. Lucień  17 czerwiec
   9. Federowe Mistrzostwa Koła Rzeka Wisła 24 czerwiec
 10. Nocne Zawody Jez. Ciechomickie 14 lipiec
 11. Puchar Prezesa Koła Rzeka Wisła 26 sierpień
 12. Zakończenie Sezonu Spławikowego Rzeka Skrwa prawa 16 wrzesień
 13. Zakończenie Sezonu Spinningowego Jez. Ciechomickie / Piechota 6-7 październik
 14. Wyprawa na dorsze Łeba wrzesień


Zarząd Koła zastrzega sobie możliwość zmiany daty i miejsca Zawodów Wędkarskich zaplanowanych na 2018 rok. 

 

Uwaga: Zarząd Koła informuje Członków Koła o zmianie terminu zawodów podlodowych (pozycja 1 i 2 harmonogramu).

 

Zapraszamy Członków Koła na Zawody Podlodowe.

 

KOMUNIKAT

          Kapitanat Sportowy Koła PZW Nr 117 „Wędkarz” informuje, że w dniu 10.03.2018r odbędą się Podlodowe Mistrzostwa Koła PZW Nr 117 „Wędkarz”.

Teren Zawodów: Jezioro Ciechomickie.

Zbiórka zawodników w dniu zawodów o godzinie 6.30 na końcu jeziora przy węgorni.

Do zawodów dopuszczeni będą wyłącznie zawodnicy posiadający:

- wniesioną na 2018 rok składkę członkowską PZW i na wędkowanie w OMPZW.

- zabezpieczenie antypoślizgowe.

Zawody odbędą się w dwóch turach po 2.5 h, zgodnie z aktualnie obowiązującymi Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego /ZOSW/, w tym Regulaminem Zawodów Podlodowych oraz programem zawodów.

Zapisy na zawody do dnia 09.03.2018 w sklepie wędkarskim „Marlin” lub pod nr telefonu 507 016 018.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany łowiska, jak również odwołanie lub zmianę terminu przeprowadzenia zawodów.

 

UWAGA :

Informujemy, że jest wymagane podpisanie przez zawodnika  zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku. W przypadku braku podpisanej zgody zawodnik nie zostanie dopuszczony do zawodów. Zgodę należy podpisać w dniu zawodów.

 

PROGRAM ZAWODÓW.

 

 

Czas

Program

1

6.30

Przybycie uczestników do miejsca zbiórki, przemieszczenie się na łowisko

2

6.45 – 7.15

Odprawa techniczna z zawodnikami

3

7.15 – 7.30

Przemieszczanie się zawodników do sektora

4

7.30 -7.45

Kontrolne sprawdzenie przynęt i zanęt rozejście się zawodników wokół sektora

5

7.55

I sygnał- na 5 minut przed zawodami, po którym zawodnicy wchodzą do sektora i zajmują stanowiska wybrane przez nich do wiercenia i zaznaczają je bez wiercenia otworów

6

8.00

II sygnał – oznacza rozpoczęcie łowienia


7

10.25

III sygnał – oznacza, że do końca zawodów pozostało 5 minut

8

10.30

IV sygnał – oznacza zakończenie I tury zawodów

9

10.30 -11.10

Ważenie ryb przygotowanie się do 2 tury

10

11.15

Zbiórka zawodników w wyznaczonym miejscu, kontrolne sprawdzenie zanęt i przynęt, przejście do sektora

11

11.55

I sygnał- na 5 minut przed zawodami, po którym zawodnicy wchodzą do sektora i zajmują stanowiska wybrane przez nich do wiercenia i zaznaczają je bez wiercenia otworów

12

12.00

II sygnał – oznacza rozpoczęcie łowienia

13

14.25

III sygnał – oznacza, że do końca zawodów pozostało 5 minut

14

14.30

IV sygnał – oznacza zakończenie I tury zawodów

15

14.30

Ważenie ryb, gorący posiłek, ogłoszenie wyników zawodów i wręczenie medali i pucharów


 

Zarząd Koła PZW nr 117 „Wędkarz” informuje, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła odbędzie się w niedzielę 11 marca 2018 roku o godzinie 9:00 w I terminie lub o godzinie 9.30 w II terminie w Domu Technika PKN ORLEN S.A. w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego 41.

Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

 1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, sekretarza i powołanie Prezydium walnego zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu oraz zatwierdzenie protokółu z poprzedniego walnego zgromadzenia Koła.
 3. Wybór Komisji: Uchwał i Wniosków, Mandatowej, Skrutacyjnej.
 4. Sprawozdanie z rocznej działalności: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Koła.
 5. Realizacja Uchwał i Wniosków podjętych na poprzednim walnym zgromadzeniu Koła.
 6. Omówienie planu działania Koła na rok 2018.
 7. Omówienie preliminarza budżetowego Koła na rok 2018.
 8. Dyskusja.
 9. W przypadku zdekompletowania składu władz lub organów, uzupełnienie następuje spośród członków Koła, zatwierdzone uchwałą zarządu lub organu, którego takie uzupełnienie dotyczy.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego Koła na 2018 r0k.
 11. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem ZG, ZO, ZK.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Podając powyższe do wiadomości bardzo prosimy Członków Koła oraz Sympatyków PZW o wzięcie udziału w Zgromadzeniu.

 Zarząd Koła


 

Zapraszam wszystkich chętnych Kolegów na sprzątanie brzegów jeziora ciechomickiego i górskiego. Sprzątanie odbędzie się w sobotę 25 listopada, zbiórka przy "węgorni" o godzinie 9.00.

 Proszę o wsparcie, licząc na frekwencję Wędkarzy, dziękuje

 

Za Zarząd Koła

Prezes: Dariusz Wiśniewski