Szanowni Wędkarze .

 

Stanica wędkarska OMPZW w Soczewce, zarządzana obecnie przez Koło 117 "WĘDKARZ" w Płocku, jej wyposażenie to wspólne miejsce dla wszystkich Członków Polskiego Związku Wędkarskiego.

W 2021 roku w imieniu Okręgu, zarządzając Stanicą, zapraszamy do korzystania z usług Stanicy wg załączonego i zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Koła cennika.

 

 

 

Szanowni Wędkarze, ze względu na duże zainteresowanie usługami Stanicy Soczewka, podaję kontakt do osób, które są przez Okręg upoważnione do podpisywana umów.

 

Marek Przybylak – Sekretarz Kola 117 Wędkarz Płock OM PZW (Pełnomocnik Okręgu) - telefon 607 237 075

Leszek Tarka – V-ce Prezes Kola 117 Wędkarz Płock OM PZW (Pełnomocnik Okręgu) - telefon  691 267 006

 

 

 Wpis: 17.05.2021 rok

 Szanowni Wędkarze korzystający z usług Stanicy, proszę Was o podjęcie decyzji czy nadal chcecie korzystać z dotychczasowych usług.

Zarząd postanowił, że macie pierwszeństwo w podpisywaniu umów, jednak mamy także zgłoszenia nowe. Czekamy na Waszą decyzję zgodnie z poniższym ogłoszeniem.